Προσφορά

Η προσφορά ισχύει για την αντικατάσταση ενός  οικιακού μονοφασικού ηλεκτρολογικού πίνακα 7 γραμμών. Ποιό συγκεκριμένα η συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει:

1 x πίνακας χωνευτός ή εξωτερικός

1 χ διπολικό ρελέ διαρροής 40 Α

1 x γενική ασφάλεια 32 Α

1 x γενικό διακόπτη 40 Α

1 x ασφάλεια 25 Α

1 x ασφάλεια 20 Α

2 χ διακόπτες 25 Α

1 χ ασφάλεις 16 Α

3 χ ασφάλεις 10 Α

Το κόστος εγκατάστασης επιπλέων ασφαλειών των 10Α ή 16Α ανέρχεται στα 10€/ασφάλεια.

Η προσφορά δεν περιλαμβάνει καμία άλλη ηλεκτρολογική εργασία πλην της αλλαγής του πίνακα και των απαραίτητων μετρήσεων ώστε να διαπιστωθεί η καλή λειτουργεία του.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα εκδίδεται μόνο αν η μέτρηση της γείωσης είναι εντός των αποδεκτών τιμών καθώς και οι διατομές των καλωδίων της εγκατάστασης είναι σύννομες.