Μόνωση κτιρίων

Οι μονώσεις κτιρίων μπορούν να χωριστούν κυρίως σε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι οι υγρομονώσεις και οι θερμομονώσεις.

Η υγρομόνωση στα κτίρια πραγματοποιείται για να προστατευτούν κυρίως τα δομικά υλικά από την απορρόφηση υγρασίας. Η αύξηση υγρασίας στα δομικά στοιχεία του κτιρίου προκαλούν την ενανθράκωση του μπετόν και οξείδωση του οπλισμού με αποτέλεσμα την αποκόλληση κομματιών του σοβά και μπετού. Επίσης η αύξηση του ποσοστού υγρασίας στο μπετό μειώνουν τον συντελεστή θερμοπερατότητας με αποτέλεσμα την εύκολη διαφυγή της θερμότητας διαμέσου αυτού. Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η υγρομόνωση των κτιρίων. Στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά υλικά υγρομόνωσης με διάρκεια ζωής που ποικίλει από 2-25 χρόνια. Το υλικό από μόνο του δεν αρκεί για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα χρειάζεται και η σωστή εφαρμογή του με τα ειδικά ανά περίπτωση αστάρια.

Η θερμομόνωση εφαρμόζονται στα κτίρια για μειωθούν οι θερμικές απώλειες και να εξοικονομείτε ενέργεια. Έτσι το καλοκαίρι κρατά δροσερό το κτίριο ενώ το χειμώνα το διατηρεί ζεστό. Βέβαια για σωστό αποτέλεσμα με διάρκεια στο χρόνο χρειάζεται να γίνει η σωστή επιλογή των υλικών από την μεγάλη γκάμα της αγοράς τόσο στο μονωτικό υλικό όσο και στα υλικά κόλλησης τους. Τέλος η μη μελετημένη εφαρμογή της θερμομόνωσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο κτίριο όπως αυξημένη εσωτερική υγρασία , σχηματισμός μούχλας στην τοιχοποιία και βαριά ατμόσφαιρα.

Συμβουλευτείτε την egocasa και τους μηχανικούς μας για την σωστή επέμβαση στο κτίριό σας.