Εξοικονομώ κατ' όικων 2

Μετά από την εφαρμογή του προγράμματος εξοικονομώ κατ΄όικων που άρχισε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2017 έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση το εξοικονομώ κατ' οίκων 2 για να βοηθήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση των οικιών που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρώτο πρόγραμμα.

Πριν δούμε το νέο πρόγραμμα ας πούμε μερικά πράγματα που διδαχτήκαμε από το πρώτο εξοικονομώ κατ' οίκων. Η εφαρμογή του πρώτου εξοικονομώ κατ΄ οίκων παρ' όλα τα προβλήματα που είχε κατά την εφαρμογή του μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές. Καλό είναι να αναφερθεί εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων του προγράμματος οφείλονται στις τράπεζες με την μη επαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων τους και κυρίως με τον χρονοβόρο μηχανισμό που στήσανε για την διεκπεραίωση της κάθε υπόθεσης . Παρά την τελική επιτυχία του προγράμματος πρέπει να σημειωθεί πως ενώ το πρόγραμμα έδινε την δυνατότητα για ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση των οικιών πολλοί ήταν αυτοί που δεν το εκμεταλλεύτηκαν και μπήκαν στην λογική μόνο μίας επέμβασης η οποία κυρίως ήταν η αλλαγή κουφωμάτων. Τα κουφώματα όσο και καλά να είναι από μόνα τους δεν επαρκούν για την αναβάθμιση ενός κτιρίου ή οικίας. Αυτό που χρειάζεται το κάθε κτίριο ή οικία είναι να ελαττώσει τις ανάγκες του σε ενέργεια για την θέρμανση - ψύξη - ζεστού νερού χρήσης. Για αυτό το λόγο ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμβουλευτεί τον ενεργειακό του μηχανικό πριν από κάθε κίνηση ώστε να μελετήσει τις βέλτιστες λύσεις ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός. Ο ενεργειακός μηχανικός δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε ως γραφειοκράτης που δίνει ένα πιστοποιητικό ακαταλαβίστικο το οποίο είναι αναγκαίο για να μπει κάποιος στο πρόγραμμα. Ο μηχανικός είναι αυτός που μπορεί με τις γνώσεις του να οδηγήσει τον κάθε ωφελούμενο του προγράμματος στην ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας του. Από την άλλη οι ελλιπείς υποδομές της χώρας στο δίκτυο του φυσικού αερίου είναι παράγοντας που πολλούς ωφελούμενους του πρώτου προγράμματος να μπορέσουν να επιτύχουν μια ουσιαστική αναβάθμιση στον τομέα της θέρμανσης.

Το εξοικονομώ κατ΄ οίκων ΙΙ δεν διαφέρει πολύ από το προκάτοχό του. Οι επεμβάσεις αφορούν και σε αυτό το πρόγραμμα την αλλαγή κουφωμάτων, δηλαδή για πόρτες και παράθυρα. Βασική προϋπόθεση είναι τα κουφώματα να μη διαχωρίζουν 2 εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, όπως μια πόρτα διαμερίσματος πολυκατοικίας, γιατί αυτή δεν εκτίθεται σε εξωτερικό χώρο.

Επίσης, το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για τοποθέτηση και αντικατάσταση συστημάτων σκίασης, θερμομόνωση του κτιρίου, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (δεν καλύπτει τις δαπάνες για τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης, όπως για σώματα καλοριφέρ του σπιτιού) και το κόστος εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα. Αυτό που αλλάζει στο νέο πρόγραμμα είναι το ποσοστό της επιδότησης μαζί με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια των οφειλομένων καθώς και το συνολικό κόστος τής αναβάθμισης που από τις 15.000 ευρώ ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ δηλαδή 250 ευρώ/ τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Στην πραγματικότητα αυτή η αύξηση του συνολικού ποσού των επεμβάσεων ευνοεί μόνο τις οικίες που είναι μεγαλύτερες από 60 τ.μ. και πάνω διότι οι μικρότερες οικίες επιδοτούνται με μικρότερο συνολικό ποσό από το προηγούμενο πρόγραμμα . Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά επιδότησης.

pinakas eksikonomo 2

Απευθυνθείτε στην ergocasa ώστε να σας βοηθήσουμε να ενταχτείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκων ΙΙ